Intrebari frecvente

  • Ce termen de valabilitate are un parfum ?

Majoritatea parfumurilor isi pastreaza toate proprietatile cel putin trei ani de la data cand a fost pulverizat prima data, de obicei toate casele producatoare inscriptioneaza inclusiv pe testere  simbolul pao 36 M ( adica 36 de luni ).

  • Ce termen de valabiliate are un rimel?

Termenul de valabilitate al altor produse cosmetice ( ruj, rimel, crema, tus de ochi etc. ) este la fel ca si in cazul parfumurilor inscrptionat prin simbolul pao ( 6 luni, 12 luni etc.).

Simbolul Pao:

Legislatie

3.3.2. “Perioada după deschidere” (PaO) – produse cu data de durabilitate
mai mare de 30 luni
Orice produs cosmetic, care se exclude cerinŃelor de la pct. 3.3.1, si care nu necesită
inscripŃionarea datei minime de durabilitate, trebuie să poarte marcajul “Perioada după
deschidere” [engl. “Period after Opening” (PaO)] atât pe ambalajul primar cât si pe cel
secundar.
“Perioada după deschidere” reprezintă timpul de la care un produs cosmetic încetează să
satisfacă cerinŃele de siguranŃă prevăzute la Art. 5.
Simbolul este reprezentat de o cutie cu capacul deschis, fiind reprodus în Anexa nr. 2 din
Legea nr. 178/2000. Acest simbol trebuie însoŃit de perioada în luni sau ani specificată
printr-un număr, localizat în interiorul sau în imediata apropiere a simbolului. Comisia
Europeană si Statele Membre au agreat utilizarea literei “M” pentru a fi simbolizate lunile,
25
însă asupra versiunii scurte pentru reprezentarea anilor nu s-a căzut de acord. Astfel, la
nivelul Uniunii Europene s-a agreat folosirea numărului de luni, pentru ilustrarea
perioadei după deschidere. Exemplu: atunci când perioada după deschidere este de
jumătate de an, un an, 1 ½ ani, etc., simbolul va fi redat astfel: 6 M, 12 M sau 18 M etc.
Statele membre si Comisia Europeană au elaborat de comun acord – cu intenŃia de a
avea o aplicare armonizată pe tot cuprinsul UE – un Ghid pentru implementarea practică
a Articolului 6, alin.(1), lit.c) din Directiva Cosmeticelor (76/768/CEE).
Acest ghid conŃine în principal următoarele:
• prin etichetarea cu sintagma “Perioada după deschidere”, Directiva Cosmeticelor
urmăreste să furnizeze informaŃii utile consumatorilor.
• simbolul PaO trebuie folosit atunci când, după deschidere, deteriorarea produsului
prejudiciază consumatorul.
• deschiderea produsului este considerat ca fiind momentul în care consumatorul
deschide produsul pentru a-l folosi prima dată;
• nu este necesară inscripŃionarea simbolului PaO în următoarele situaŃii:
– nu poate exista o deschidere fizică, deoarece produsele sunt ambalate în
recipiente care nu permit contactul produsului cosmetic cu mediul înconjurător
(ex. aerosolii din deodorantele spray);
– pentru produsele de unică folosinŃă (monodozele cum ar fi vopselele de păr,
esantioanele pentru o singură folosinŃă etc), deoarece aceste cosmetice sunt
destinate unei singure utilizări;
– nu există risc de prejudiciere a consumatorului, pentru că nu există risc de
deteriorare si astfel în conformitate cu Art. 5 al Legii, sănătatea umană nu este
afectată (cum ar fi produsele care conŃin alcool într-un procent destul de ridicat,
neoferind astfel posibilitatea afectării produsului din punct de vedere
microbiologic);
În cazul utilizării produselor cosmetice în unităŃi specializate, de către
profesionistii în domeniu, pentru verificarea respectării perioadei, după deschiderea
produsului, în care acesta poate fi folosit în siguranŃă (PAO), se va inscripŃiona clar pe
produs, data când acesta a fost deschis pentru prima dată.


preluare din www.ms.ro